Har du valgt digital postkasse?

Motta digital post fra oss                             Motta digital post fra oss

Nyheter

TV-aksjonen 2016

Hittil er det samlet inn kr 47,44 pr. innbygger i Tynset kommune. Pengene er kommet inn gjennom bøssebærerinnsamling, bidrag fra kommunen og andre lokale arrangementer. Kommunene i Nord-Østerdal ligger fint plassert på landsstatistikken, i år som tidligere år.
En stor takk til alle som har bidratt med penger, innsats og engasjement! En ekstra takk til alle bøssebærerne som brukte noen timer denne søndagen til å besøke husstandene i Tynset.

23.10.2016

snekker 2Tirsdagens fagdag med tema "Bonden som byggherre" fylte Veslesalen i kulturhuset på Tynset med over 70 deltakere fra absolutt hele regionen. Fylkesmannen i Hedmark, Rådhuset Vingelen, Sparebanken Hedmark, Innovasjon Norge, samt enhetene plan, byggesak og geodata samt landbruk og miljø hos oss i Alvdal og Tynset kommuner, stod som arrangører.

.

20.10.2016

digitalt brevI uke 42 starter Tynset kommune å sende elektronisk post til innbyggere i tråd med Regjeringens anbefalinger. Posten fra
oss blir distribuert enten til Altinn eller din digitale postkasse. Fordelene med en digital postkasse er at du mottar og lagrer viktige brev fra det offentlige og private virksomheter ett sted
og du får brev der du er. Både Digipost og E-boks har inngått avtale med Direktoratet for forvaltning og IKT om digital postkasse til innbyggerne.

20.10.2016

sau 2Søknadsfrist for søknad om erstatning for tap til rovvilt er 1. november. Alle søknader som gjelder tap av sau må leveres elektronisk.

Søknad om erstatning for tap av rovvilt må leveres elektronisk gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Unntaket er søknader som gjelder tap av storfe eller hund.

20.10.2016

 

penger smilefjes

Utsatt søknadsfrist legater 

Styremøter i Gunnar Budde Berghs legat, Tynset Sogns Utdanningslegat og Signe og Ola Karenus Trøens legat er litt utsatt.

Søknadsfristen som var satt til 12. oktober, utvides til 26. oktober.

 

 

 
19.10.2016
Kontakt

Servicetorget  

 

Tynset kommune

Rådhuset

Torvgt. 1

2500 Tynset

Tlf. 62 48 50 00

Åpningstid:

09.00 - 15.30

 

E-post 

 

Kriseteam 

 

Legekontor

- Tlf 62 48 51 60

Øyeblikkelig hjelp   

- Tlf 62 48 51 62  

Legevakt   

(etter kl. 15.30)  

- Tlf 62 48 22 11  

- Tlf 116117 (hele landet)

 

Helgevakttelefon 

901 67 864 

(lør–søn 7.30-15.00)

 

Teknisk vakttelefon 

911 25 533 

 

Org.nr.: 940 837 685

Lenker
Tynset i nyhetene