Brukerundersøkelse Servicetorget 200417
Nyheter

Spørsmålstegn 2Til våre brukere av Servicetorget

Vi er opptatt av å gi et godt tilbud til våre brukere av Servicetorget. Derfor er det viktig for oss å få tilbakemeldinger på dine erfaringer med tjenestene.

27.04.2017

imdiVi gratulerer Trondheim kommune med Bosettingsprisen 2016.

Juryen understreker at alle de nominerte kommunene har utmerket seg med en solid bosettingsinnsats. Presentasjonsfilmen til Tynset kommune laget av Applaus! film&tv as ser du her.

27.04.2017

Bilde til nyhetKommunestyret vedtok i møte den 25.04.17 sak 37/17 detaljregulering for fortau i Holmengata og Idrettsveien, plan-ID 201602.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

27.04.2017

TynsetelgKommunestyret har hatt møte 25. april.

Protokoll
Sakspapirer

26.04.2017
Aktivitetskalender
27.04.17
09:00
27.04.17
10:00
28.04.17
09:00
03.05.17
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget  

 

Tynset kommune

Rådhuset

Torvgt. 1

2500 Tynset

Tlf. 62 48 50 00

Åpningstid:

09.00 - 15.30

 

E-post 

 

Kriseteam 

 

Legekontor

- Tlf 62 48 51 60

Øyeblikkelig hjelp   

- Tlf 62 48 51 62  

Legevakt   

(etter kl. 15.30)  

- Tlf 62 48 22 11  

- Tlf 116117 (hele landet)

 

Helgevakttelefon 

901 67 864 

(lør–søn 7.30-15.00)

 

Teknisk vakttelefon 

911 25 533 

 

Org.nr.: 940 837 685

Tynset i nyhetene