Økonomi og skatt

økonomi4Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Tynset kommune, Tore Knudsen , med kontor i Kommunehuset.
Tlf. 62 48 50 00.

Kommunen har også ansvar for fastsetting av eiendomsskatt i kommunen. Henvendelser vedr. eiendomsskatt rettes Servicetorget.

Les mer om eiendomsskatt Bolig og eiendom.

 

Nyheter

Tynsetelg

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommuneloven § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn på servicetorget og kommunens hjemmeside f.o.m. 30.11.2016 t.o.m. 14.12.2016. Kommunestyret behandler budsjett 2017 og virksomhetsplan 2017–2020 i møte torsdag 15.12.2016.
             Eventuelle merknader må være levert til Tynset kommune, Rådhuset, 
             2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune.no innen onsdag 
             14.12.2016 kl 12.00.

             Merete Myhre Moen, ordfører.

             

30.11.2016

pengerFra 9. mars 2016 kommer det en ny tjeneste for endring av skattekort.

For mere informasjon les her

09.03.2016

fakturaFeil tekst på faktura for kommunale gebyrer:

Fakturaer som sendes ut i disse dager gjelder 4. kvartal, mens det på noen av fakturaene står 3. kvartal. Utsendte fakturaer gjelder altså 4. kvartal 2015.

Vi beklager feilen.

20.10.2015

Kontaktinfo - Økonomi og skatt

Økonomisjef 

Arild Vik 

- Tlf 62 48 50 20

Regnskapsleder  

- Barbo Storruste Røe

- Tlf 62 48 50 22

- Mobil 470 10 386

Skatteoppkrever  

- Tore Knudsen

- Tlf 62 48 50 21

Personer som tilhører enhet

 

e-post fakturamottak

Lenker - økonomi og skatt