Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

UndervisningPedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er organisert som en del av Tynset kommune, men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen. PP-tjenesten er en faginstans som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til ungdom og voksne.

Ansatte er mye ute på skoler og barnehager, men kontoret er betjent via
Servicetorget, slik at du får lagt igjen beskjed.

 

Årshjul  PP-tjenesten på 15 språk
Oversikt over kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige Prosedyre ved tilmelding til PPT 
Standard for systemisk tilnærming i enkeltsaker Brukerråd Pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT)
Observasjon barnehage (word) (pdf Observasjon skole (word) (pdf)

 

 

 

 

Nyheter

Kontaktinfo - PPT

E-post (ikke personopplysninger)

 

Ekspedisjon

 

- Tlf 62485049

 

Leder  Ragni Ester  Hole

 

- Tlf 62 48 50 53

 

Personer som tilhører enheten

Skjemaer PPT

Skjema