Pedagogisk- psykologisk tjeneste og logopedtjenesten (PPT)

 

 PPT redigert

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Hedmark fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune.

PP-tjenesten og logopedtjenesten er faginstanser som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

 

Tjenesten gir også direkte hjelp til barn, ungdom og voksne. 

 

Ansatte er mye ute på skoler og barnehager, ta kontakt på Servicetorget tlf 62 48 50 00 for å legge igjen beskjed. 

 

Årshjul PP-tjenesten på 15 språk
Oversikt over kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige Prosedyre ved tilmelding til PPT 
Standard for systemisk tilnærming i enkeltsaker Brukerråd Pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT)
Observasjon barnehage (word) (pdf Observasjon skole (word) (pdf)

 

 

 

 

Nyheter

Kontaktinfo - PPT

E-post (ikke personopplysninger)

 

Ekspedisjon

 

- Tlf 62485049

 

Leder  Ragni Ester  Hole

 

- Tlf 62 48 50 53

- Mobil 94 17 05 19

 

Personer som tilhører enheten

Skjemaer PPT

Skjema