Brukerråd Pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT)

 

Brukerråd består av følgende medlemmer:

 

Oddbjørn Flatgård (virksomhetsleder)

Liv Eide (ansattrepresentant)

Bente Hugdal (brukerrepresentant)

Tommy Klausen (brukerrepresentant)

Hege Bekkevoll (brukerrepresentant)

               

 

 

 

 

27.03.2015