Adresseprosjektet - Status vår 2016

Adresseprosjekt

Alle stolper for vegnavnskilt ble satt opp i 2015.

Nå starter arbeidet med å montere veinavnskilt på stolpene.

Arbeidet med tildeling av adressenummer til det enkelte bygg har blitt mer arbeidskrevende enn forventet, en eksakt sluttdato er derfor vanskelig å fastsette. Dette skyldes blant annet at det har dukket opp en del uforutsette tekniske problemer i kartverket.

 

Vi prioriterer områder for forretning- og industri, samt nye boligfelt. Disse vil bli tilskrevet fortløpende med informasjon om ny gateadresse og riktig nummer så fort dette er på plass.

Kommunen vil varsle folkeregisteret og derigjennom andre offentlige registre om ny adresse. Private kontakter må man varsle selv. 

 

23.05.2016