Kvikne skole og barnehage

  Kvikne skole forside 1

Elever: Kvikne Skole er fådelt med 70 elever fordelt på

1.- 10. trinn.

 
Barnehagen: Det er 13 barn i barnehageåret 2017-2018

 

Ansatte: 24

 

 
 

 

 

Brukerråd Kvikne skole

 

 

Nytt regelverk om skolemiljø fra 01.08.2017: 

 

Satsingsområder
Kultur for læring - skolens satsingsområde

 

Uteliv og uteskole, fysisk aktivitet, kultur og bruk av IKT. Skolen jobber målbevisst for å minimalisere mobbingen, Kvikne skole har egen handlingsplan for mobbing

 

Uteliv/uteskole
Det er naturlig for skolen med den beliggenheten den har å satse på fysisk aktivitet og uteskole. Skolen har som målsetting at alle klasser skal ut og gå en tur hver dag. Småskoletrinnet skal ha minst en uteskole dag hver uke, mellomtrinnet minst 1 dag hver 14. dag og ungdomstrinnet minst 1 dag i måneden. Plan for uteskole

 

 
Nyheter

Bispevisitas Kvikne skole 4 120517Tirsdag 9. mai hadde Kvikne skole og barnehage besøk av biskop Solveig Fiske. Biskopen var på visitas i Tynset. Hun ble møtt med sang fra hele skolen og forklarte litt hva jobben som biskop gikk ut på. Deretter hadde ungdomstrinnet forberedt en del spørsmål og problemstiller som hun svarte på og diskuterte med elevene.

Se bilder her

12.05.2017

Utprøvningsdag Storsteigen 4 forside8.trinn ved Kvikne skole og barnehage var i vinter på utprøvingsdag ved Storsteigen vgs, sammen med alle andre 8.klassinger i fjellregionen. Elevene ved Storsteigen var lærere denne dagen. Kvikne-elevene fikk lage mat ute: potetgull, lapper og potetbåter. De var på treverkstedet og snekkerte flotte fuglekasser og prøvde friluftsliv med trugestafett og luftgeværskyting. En flott dag syntes elevene!

Se bilder her

12.05.2017

Ballongrakett Kvikne skole 3_2.jpg nyhetsbildeDa 5. klasse jobbet med temaet Instruksjoner og lister, fant vi oppskrift i boka på hvordan vi kunne lage en ballongrakett. Dette måtte selvfølgelig prøves. Gruppene jobbet ivrig med oppgaven, og det var gøy å se at rakettene fungerte kjempebra. De prøvde og feilet litt, og konklusjonen var at det er lurt å følge instruksjonene, da ble det best resultat. Se bilder her

26.04.2017

Kvikne skole 1 130217Trivselsprogrammet er et program Kvikne skole valgte å bli en del av høsten 2016. Vi hadde 8 trivselsledere før jul, og 8 nye fra februar 2017. Mellomtrinn blir nominerte av andre elever, mens ungdomstrinn må søke om å få vervet.

13.02.2017

Kontaktinfo - Kvikne skole og barnehage

Kvikne skole og barnehage 

-ekspedisjon

- Tlf 62 48 55 20

Rektor 

-Kristoffer Sørensen

- Tlf 62 48 55 22

- Mobil 916 37 194 

 

Personer som tilhører enheten

 

Epost