Tynset Pedagogiske senter

Litun senterOm virksomheten

Tynset pedagogiske senter gir spesialpedagogisk opplæring for voksne og spesialpedagogisk opplæring til barnehagebarn og skoleelever i interkommunale barne- og ungdomsgrupper.

Undervisningen skal gi elevene kunnskap som fører fram mot faglige og sosiale ferdigheter som skal danne grunnlaget for et meningsfylt liv.

 

 

 

 

 

Hvem kan få tjenesten? 

  • Voksne som har særlig behov for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.
  • Personer som i voksen alder har fått et opplæringsbehov som følge av skader og/eller endret livssituasjon.
  • Barnehagebarn med behov for spesialpedagogisk hjelp
  • Grunnskole og videregåendeelever med behov for spesialundervisning

 

Hva omfatter tjenesten? 

 

Opplæringen tilbys som: 

-      Enetimer med undervisning som bygger på elevens individuelle opplæringsplan (IOP)

-      Gruppetimer med fokus på

·         Elevenes sosiale relasjonsbygging gjennom språk, alternativ kommunikasjon og sosial kompetanse.

·         Trening i dagliglivets ferdigheter (ADL)

·         Mestringsfølelse, et godt selvbilde og kroppsbevissthet

·         Vi bruker ideer fra musikkterapi og sansemetodikk

-      Musikk-, dans- og dramaundervisning i dramagruppen «Teatralis»

 

-      Vi bruker grupperom, uteområder, gymsal, basseng og sanserom i opplæringen (Bassenget er stengt skoleår 2017/18). 

-      Teatralis bruker storsalen i Tynset kulturhus som øvingsrom og til forestillinger.

-      Vi har utlån av diverse materiell fra lekotek.

 

Hvordan få tjenesten? 

 

Nye søkere henvender seg til Tynset pedagogiske senter eller PPT.

PP- tjenesten foretar sakkyndig vurdering der det er nødvendig.

Tynset pedagogiske senter tar også imot elever fra andre kommuner

 

Nyheter

Sakspapirer 2Nye søknadsskjemaer er lagt til på hjemmesiden.

Søknadsfrister: i hovedsak 1 mars.

27.01.2017