Tynset Pedagogiske senter

Litun senterOm virksomheten

Tynset pedagogiske senter gir spesialpedagogisk opplæring for voksne og spesialpedagogisk hjelp og opplæring til barn i førskolealder og skoleelever i interkommunale barne- og ungdomsgrupper og kurs.

Undervisningen skal gi elevene kunnskap som fører fram mot faglige og sosiale ferdigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvem kan få tjenesten? 

 

·    Barn i førskolealder med behov for spesialpedagogisk hjelp.

·    Grunnskole og videregåendeelever med behov for spesialundervisning.

·    Personer som i voksen alder har fått et opplæringsbehov som følge av skader og/eller endret livssituasjon.

·    Voksne som har særlig behov for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

 

Hva omfatter tjenesten? 

 

Opplæringen skoleår 2018/2019 tilbys som: 

-       Enetimer med undervisning som bygger på elevens individuelle opplæringsplan (IOP)

 

-       Gruppetimer med fokus på

·         Elevenes sosiale relasjonsbygging gjennom språk, alternativ kommunikasjon og sosial kompetanse.

·         Trening i dagliglivets ferdigheter (ADL)

·         Mestringsfølelse, et godt selvbilde og kroppsbevissthet

·         Vi bruker ideer fra musikkterapi og sansemetodikk og har tilgang til musikk med musikkpedagog og timer i sansesenter

 

-       Elevkurs med tema:

·         Ungdom, identitet og seksualitet

·         Musikk og drama som språklig redskap

 

-       Musikk-, dans- og dramaundervisning i dramagruppa «Teatralis»

 

-       Vi bruker grupperom, uteområder, gymsal, basseng og sanserom i opplæringen (Bassenget er stengt til ca høst 2019). 

-       Teatralis bruker storsalen i Tynset kulturhus som øvingsrom og til forestillinger.

-       Vi har utlån av diverse materiell fra lekotek.

 

Fra høst 2019: 

-       Interkommunale grupper for voksne med ervervet hjerneskade.

·         Sansestimulering i sansesenteret

·         Musikk som språklig gjenopplæring

·         Varmebasseng med instruksjonsøvelser fra fysioterapeut

·         Språktrening med logoped etter avtale

·         Tilrettelagte møter med fysioterapeut og ergoterapeut

 

Hvordan få tjenesten? 

 

Nye søkere henvender seg til Tynset pedagogiske senter eller PPT.

PP- tjenesten foretar sakkyndig vurdering der det er nødvendig.

Tynset pedagogiske senter tar også imot elever fra andre kommuner.

 

Nyheter

utropstegn 2Husk søknadsfristen til hovedinntak 1. mars. Vi tar imot søknad hele året og inntak vurderes da utfra kapasitet. Les mer her

13.02.2018

Sakspapirer 2Nye søknadsskjemaer er lagt til på hjemmesiden.

Søknadsfrister: i hovedsak 1 mars.

27.01.2017

Kontaktinfo - Tynset Pedagogiske senter

Rektor  

Jostein Sivertsen

- Tlf 62 48 50 72

- Mobil 40 24 94 99

 

Avd.leder 

- Karin Lervang

- Tlf 62 48 58 90

 

Personer som tilhører 

enheten 

Lenker - Tynset Pedagogiske senter