Stortings- og sametingsvalget 2017

valg 2017

 

 

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11. september 2017.

Tynset avholder stortingsvalg også søndag 10. september.

 

 

Kontaktpersoner i Tynset kommune
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995
Stortingsvalget i Tynset kommune
Informasjon - sammendrag
Aktuelle linker Valglister
Valg.no Godkjente valglister - Hedmark
Regelverk
Folkevalgt.no
Manntall Stemmegivning
Stemmerett Tidligstemmegivning
Manntall Institusjonsstemmegivning
Stemmerett og manntall (valg.no) Ambulerende forhåndstemmegivning
Søknad om innføring i manntallet Stemmegivning på valgdagen
pdf-format  Word-format
Organisering
Valgstyret
Stemmestyrer

20.06.2017