Betaling av husleie til Tynset kommune

penger smilefjesEndring i forfallsdato for august.

På grunn av overgang til nytt økonomisystem blir husleie fakturert med forfall 15. august, dvs 5 dager tidligere enn normalt.

Dette gjelder kun august måned. For september blir forfall den 20. som vanlig.

Publisert av: Tone Fiskvik
13.07.2017