Betaling av Helse- og omsorgstjenester

fakturaEndret forfallsdato i august.

På grunn av overgang til nytt økonomisystem blir etterskuddsbetaling for juli måned fakturert med forfall ca. 15. august, dvs 5 dager tidligere enn normalt.Dette gjelder kun betaling i august måned. I september blir forfall den 20. som

                             vanlig.

                             

Publisert av: Tone Fiskvik
13.07.2017