Nå kan du forhåndsstemme

valg 2017

 

Torsdag 10. august startet forhåndsstemmeperioden. Nå kan du stemme i hvilken som helst kommune frem til og med fredag 8. september. Ta gjerne med valgkortet og husk å ta med gyldig legitimasjon.

I Tynset kan du forhåndsstemme på servicetorget,
i åpningstiden mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.


Forhåndsstemming i annen kommune:
 

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved stortingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer. 

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

 

Forhåndsstemmegivning på institusjon 

Ambulerende forhåndsstemmegivning

10.08.2017