Valgkort sendt i retur til kommunen

valg 2017

 

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

                                Valgkortene blir sendt ut til velgernes registrerte
                                postadresser i folkeregisteret. Dersom adressene ikke
                                stemmer, blir valgkortene sendt i retur til kommunen. 

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.
Husk gyldig legitimasjon!

De returnerte valgkortene kan hentes på servicetorget.
Eller ta kontakt med servicetorget for ettersending.

 

 

10.08.2017