28.11.17
14:00
-
16:00

Internasjonalt Råd

 

Møterom: Tynset opplæringssenter 2. etasje

 

 

Foreløpig saksliste:

 

1)      Godkjenning av innkalling og referat

2)      Virksomhetsplan for Tynset kommune 2018

3)      Innvandrerrepresentant i hovedkomiteen for 17.mai 2018

4)      Møteplan våren 2018

5)      Eventuelt

 

Det kan komme til andre saker eller endringer på sakslista.

 

  
Søk i kategorier