Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Kulturminner fotograf Per Hvamstad25.oktober vedtok Kommunestyret i Tynset Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, Alvdal og Tynset kommune, saksnr. 81/17.
Vedtatte plandokumenter er lagt ut på kommunens Servicetorg, i Tynset rådhus.

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret:
Særutskrift sak 16/1065,  K-styresak 81/17


Øvrige plandokumenter kan leses her:
1. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Alvdal og Tynset
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015 - 2027.

 

 

Publisert av: Tone Fiskvik
10.11.2017