Virksomhetsplan med økonomiplan 2018–2021 og årsbudsjett 2018

Tynsetelg

Innstillingen, med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn t.o.m. 13.12.2017. Kommunestyret behandler budsjett 2018 og virksomhetsplan 2018-2021 i møte torsdag 14.12.2017.
Eventuelle merknader må være levert til Tynset kommune, rådhuset, 2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune innen onsdag 13.12.2017 kl. 12.00.
Merete Myhre Moen, ordfører

Virksomhetsplan med økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018
Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2018 for kontroll og tilsynsarbeid

Formannskapets innstilling

13.12.2017