Sjekker brannsikkerheten i boliger

Midt Hedmark Brann brukesI perioden 5.-7. desember får opp mot 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov.


- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten med vekt på veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på  sier Anders Øverby, branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

- Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Øverby.

 

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyrbranner. En komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

 

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet. Lokalt er det Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS og Elsikkerhet Norge AS som står for gjennomføringen av kampanjen.

roykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.  

Kontaktpersoner lokalt:
Anders Øverby, branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, telefon: 958 40 763

Terje Haugland, branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, telefon: 908 11 598
Medier som ønsker å bli med på boligtilsyn med Aksjon boligbrann, kan ta kontakt med lokalt brannvesen eller elektrisitetstilsyn.

Publisert av: Tone Fiskvik
06.12.2017