60 % prosjektstilling ved NAV Tynset

stilling ledig1NAV Tynset har søkt om, og fått, prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til tiltaket: "Utvikling av NAV Tynset

sine tjenester med særlig fokus på bistand til innvandrere fra utenfor EØS". Prosjektet er planlagt å være to-årig og vi ønsker oppstart snarest mulig. Les mer om stillingen og søk her.

Publisert av: Tone Fiskvik
10.01.2018