Ekstraordinær båndtvang

BåndtvangTynset kommune har innført ekstraordinær båndtvang fra og med 8. mars til 1. april 2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket. Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både med tanke på mobilitet og næringsinntak.

Jaging av vilt under disse forholdene kan være fatalt. Vi ber alle hundeeiere være sitt ansvar bevisst, og holde hunden sin i bånd eller forsvarlig inngjerdet.


Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensa i hele kommunen. Dette gjelder også hunder som brukes i jakt, jakthundtrening og jaktprøver. Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket frem til ordinær båndtvang inntrer 1. april. I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket.

 

 

Publisert av: Tone Fiskvik
09.03.2018