De unges råd

 DUR 2

 

 

Medlemmer

Vedtekter  

 

 

Møteinnkallinger

 

Referater
Møteinnkalling 21.03.18
Møteinnkalling 28.02.18
Møteinnkalling 06.12.17 Møtereferat 06.12.17
Møteinnkalling 19.10.17 Møtereferat 19.10.17

Møteinnkalling 17.03.17 

Kommunikasjonsstrategi 

E-post fra Koordinator for Ungdommens Fylkesting

Møteinnkalling 20.01.17 Møtereferat 20.01.17
Se møtereferat 18.11.16 Møtereferat 06.12.16
Møteinnkalling 18.11.16 Møtereferat 18.11.16
Møteinnkalling 07.10.16 Møtereferat 07.10.16
Møteinnkalling 08.06.16 Møtereferat 08.06.16
Møteinnkalling 11.05.16 Møtereferat 11.05.16
Møteinnkalling 16.03.16 Møtereferat 16.03.16
Møteinnkalling 15.01.16 Møtereferat 15.01.16
Møteinnkalling 09.12.15

Møtereferat 09.12.15 

Kommentarer fra DUR til budsjett 2016

Møteinnkalling 11.11.15 Møtereferat 11.11.15
Møteinnkalling 13.10.15 Møtereferat 13.10.15
Møtereferat 10.06.15

Møteinnkalling 22.04.15 

Høringsdokument skolepolitisk handlingsplan 

Skolepolitisk handlingsplan 

Møtereferat 22.04.15
Møteinnkalling 25.03.15 Møtereferat 25.03.15
Møteinnkalling 23.02.15 Møtereferat 23.02.15
Møteinnkalling 21.01.15 Møtereferat 21.01.15
Møteinnkalling 03.12.14 Møtereferat 03.12.14
Møteinnkalling 22.10.14 Møtereferat 22.10.14

Møteinnkalling 15.10.14 

Møtereferat 15.10.14

 

 

Møteinnkallinger og referater 2013

Møteinnkallinger og referater 2012 

Møteinnkallinger og referater 2011 

Møteinnkallinger og referater 2010 

 

 

Arbeidsutvalget 

Møteinnkallinger og referater 2013

Møteinnkallinger og referater 2012 

Møteinnkallinger og referater 2011 

Møteinnkallinger og referater 2010 

 

 

 

Nyheter

DUR1Vinteren 2014/2015 var Regionrådet på besøk i alle
regionens ungdomsråd, i tillegg til elevrådet ved Os skole
og styret i Ungdommens Hus i Rendalen. På bakgrunn av et ønske om erfaringsutveksling, muligheter til å dele kunnskap og kompetanse, samt å kunne løfte enkeltsaker som angår flere enn en kommune, ble konklusjonen at det er ønskelig å opprette et felles regionalt ungdomsråd for Fjellregionen. Les mer her.

18.03.2015