De unges råd

Nyheter

DUR1Vinteren 2014/2015 var Regionrådet på besøk i alle
regionens ungdomsråd, i tillegg til elevrådet ved Os skole
og styret i Ungdommens Hus i Rendalen. På bakgrunn av et ønske om erfaringsutveksling, muligheter til å dele kunnskap og kompetanse, samt å kunne løfte enkeltsaker som angår flere enn en kommune, ble konklusjonen at det er ønskelig å opprette et felles regionalt ungdomsråd for Fjellregionen. Les mer her.

18.03.2015