Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud på småskoletrinnet (1. - 4. klasse). Det gis også tilbud til eldre elever med særskilte behov. Det gis tilbud om skolefritidsordning på alle barneskolene i kommunen. Skolefritidsordningen er organisert i egne avdelinger, men har et tett samarbeid med skolens administrasjon og lærere.

 

Søknad på SFO-plass  Søknadsskjema

 

Vedtekter 

 

Organisering 

 

Kriterier for opptak 

 

Betalingssatser 

 

Åpningstider og ferier 

 

SFO - plass og lekemuligheter 

 

Brukerundersøkelse SFO Tynset barneskole, våren 2014

 

 

Nyheter